ul. Puławska 61
02-595 Warszawa

Stanisław Puls (1930 - 2014) całe swoje młodzieńcze i dorosłe życie związał ze sztuką filmową. Był twórcą 18 filmów krótkometrażowych, przede wszystkim dokumentalnych o tematyce medycznej. Posiadał wykształcenie techniczne uzupełnione studiami filozoficznymi i kulturoznawczymi na UAM w Poznaniu.

Jako człowiek obdarzony zmysłem organizatorskim aktywnie tworzył amatorski ruch filmowy, najpierw w rodzimej Bydgoszczy (był jednym z założycieli Amatorskiego Klubu Filmowego "Jupiter"), a następnie w skali kraju - w latach 50. XX wieku współtworzył Federację Amatorskich Klubów Filmowych (FAKF) - obecnie Federacja Niezależnych Twórców Filmowych (FNTF). W latach 1979 - 1993 pełnił funkcję przewodniczącego FAKF.

Stanisław Puls był organizatorem wielu imprez i festiwali filmowych - w tym najstarszego w Polsce - Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich (OKFA). Przygoda Stanisława Pulsa z OKFA zaczęła się w 1957 roku i trwała bezustannie do ostatnich dni życia. Rozpoczynał swą aktywność na tym konkursie jako współautor filmu "Po obu stronach rampy" na 5. OKFA, gdzie zdobył w kategorii filmów dokumentalnych I miejsce. Trzy lata później, w 1960 roku, był już na tej imprezie komisarzem. Po raz pierwszy zasiadł w Komisji Kwalifikacyjnej OKFA w 1961 roku wraz z Zofią Dubiszewską i Krzysztofem Zanussim, który w tej roli również zadebiutował.

Wielokrotnie na OKFA był także członkiem jury oraz przewodniczącym tego gremium. Jego oceny filmów, wypowiadane podczas jawnych obrad jury, były zawsze niezwykle fachowe, obiektywne, a jeśli krytyczne, to artykułowane tak, by nie urazić często bardzo młodego adepta sztuki filmowej. W czerwcu 2014 roku miał również zasiąść za jurorskim stołem jubileuszowego 60. Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich w Koninie. 

Z jego osobą łączy się nierozerwalnie Federacja Niezależnych Twórców Filmowych, gdzie od wielu lat piastował różne funkcje - od przewodniczącego zarządu w latach 1979-1993 - do przewodniczącego komisji rewizyjnej w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Był dobrym duchem naszej organizacji, cieszył się zasłużonym autorytetem wśród filmowców wszystkich pokoleń. Emanowały z niego stoicki spokój i pozytywna energia. Nie szczędził także nikomu swego prywatnego czasu i serdecznego uśmiechu.

Działalność Stanisława Pulsa na arenie międzynarodowej została zapoczątkowana w latach 70. ubiegłego stulecia, już wówczas zainteresował się Światową Unią Filmu Niekomercyjnego (UNICA), w ramach której w  1975 roku z jego inicjatywy po raz pierwszy w Polsce - w Toruniu - odbył się światowy konkurs i kongres tej organizacji twórców filmów niekomercyjnych o zasięgu światowym (około 130 filmów formatu 8 mm, super 8 i 16 mm, 500 uczestników z 29 krajów z Europy, obu Ameryk i Azji). Od 1978 roku był członkiem zarządu UNICA, doskonale wcielając się w rolę "ambasadora" polskich, niezależnych twórców filmowych. W 1974 roku był pierwszą osobą w Polsce odznaczoną Honorowym Złotym Medalem, tej afiliowanej przy UNESCO międzynarodowej organizacji. To najwyższe honorowe odznaczenie zostało mu przyznane w dowód uznania za zasługi jakie położył dla rozwoju amatorskiego ruchu filmowego w Polsce, jako animatorowi i organizatorowi wielu poważnych imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Odejście naszego kolegi Stasia Pulsa spowodowało w polskim niezależnym ruchu filmowym niepowetowaną stratę, jednakże jego dorobek i nietuzinkowa osobowość na stałe zajmą miejsce w Panteonie Ludzi Filmu Niezależnego i  pozostanie na zawsze w naszej zbiorowej pamięci.

Warszawa, 23 stycznia 2014

Federacja Niezależnych Twórców Filmowych

Witold Kon

Czesław Kobierski