ul. Puławska 61
02-595 Warszawa

Historia

50 lat...

https://vimeo.com/242274287 

 

 

W 2006 FEDERACJA NIEZALEŻNYCH TWÓRCÓW FILMOWYCH obchodziła swoje 50 urodziny

Federację Amatorskich Klubów Filmowych w Polsce założyli w dniu 01 grudnia 1956 r. filmowcy amatorzy z całej Polski. W roku 1957 na kongresie w Rzymie Polska Federacja została przyjęta do Światowej Unii Filmu UNICA. Do dziś aktywnie działamy w tej organizacji, która jest członkiem UNESCO. W 1974 w Federacji zrzeszonych było 348 klubów filmowych (!), a festiwale filmowe odbywały się w wielu miejscach Polski.
Federacja poza Festiwalami OKFA i Pol 8 organizowała w tym czasie konkursy tematyczne na przykład: turystycznych filmów morskich, “Fabuła”, “Publicystyka”, “Kochać człowieka”, „Dozwolone do 21” i inne. Niektóre z nich - „Publicystyka”, „Kochać człowieka”, „Dozwolone do 21” organizowane są do dzisiaj. Do najstarszych i najbardziej prestiżowych festiwali należy Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich, tzw. OKFA, która od kilkunastu lat realizowana jest w Koninie. Do tych imprez z olbrzymimi tradycjami dochodzą co roku nowe wydarzenia, które organizujemy (jak np. OFF/ON Warszawa), współorganizujemy (np. ZOOM w Jeleniej Górze), lub którym patronujemy (np. OFFCINEMA w Poznaniu). FTFN zorganizowała w Polsce trzy Światowe Festiwale Filmowe UNICA w 1975 w Toruniu, w 1997 i 2003 w Warszawie. Wszystkie zakończyły się dużymi sukcesami.

Nasze działania to nie tylko festiwale – to także szkolenia i warsztaty filmowe dla młodzieży (w Polsce i za granicą), dyskusje panelowe i inne formy zdobywania wiedzy o filmie. Dzięki nam polskie filmy biorą udział w wielu zagranicznych festiwalach filmowych na całym świecie. Najlepsze wysyłamy na prestiżowe Światowe Festiwale Filmów Niezależnych UNICA, które co roku odbywają się w innym kraju (w 2006 r. w Korei Południowej). Polskie filmy niezależne należą do światowej czołówki, zdobywając wiele nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych.
Federacja ma wielu przyjaciół wśród profesjonalnych twórców filmowych, którzy uczestniczą w pracach jury naszych imprez oraz chętnie przekazują swoją wiedzę w czasie warsztatów, seminariów i dyskusji.
Federacja wydała szereg publikacji dotyczących filmu i ruchu amatorskiego. W tej chwili informacje o naszej działalności można znaleźć na naszej stronie internetowej.

W latach 90-tych dostosowaliśmy naszą nazwę do nowych realiów. Federacja Niezależnych Twórców Filmowych nie zrzesza już klubów filmowych - jesteśmy stowarzyszeniem indywidualnych filmowców oraz miłośników kina. Członkami Federacji są zarówno młodzi filmowcy niezależni, nestorzy filmu amatorskiego jak i organizatorzy najważniejszych festiwali filmów niezależnych organizowanych w Polsce.