ul. Puławska 61
02-595 Warszawa

Jeden z najwybitniejszych Polskich filmowców niezależnych. Słynny pierwowzór tytułowego "Amatora" z filmu Krzysztofa Kieślowskiego.

Urodził się w 1946 roku w Chybiu niedaleko Bielska-Białej. Od 1964 roku brał czynny udział w wystawach plastyki nieprofesjonalnej, w tym kilka wystaw indywidualnych. Związany okresowo z grupami twórczymi m.in. "Zespół Alfa", "Ondraszek", "Społeczne Ognisko Plastyczne", otrzymał za swoje prace szereg nagród i wyróżnień. Urządził kilka wystaw indywidualnych. Po założeniu w roku 1969 Amatorskiego Klubu Filmowego "Klaps" w Chybiu rozpoczął działalność filmową. Jest autorem scenariuszy, zdjęć, reżyserem swoich filmów. Zrealizował (część z bratem Janem) przeszło 60 filmów, zdobył około 65 nagród i wyróżnień, m.in. Doroczna Nagroda Miesięcznika "Kino"1985, Złoty Medal "UNICA" Międzynarodowej Unii Filmu Nieprofesjonalnego i Video 1986, brązowy medal IDAF (Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Duisburg w RFN) 1987, nagrodę im. Norberta Boronowskiego przyznaną przez Śląskie Towarzystwo Filmowe w Katowicach w 1988 roku. Jako animator kultury zorganizował z "Klapsem" 6 Przeglądów Twórczości Filmowej i 9 Festiwali Nieprofesjonalnych Filmów Fabularnych "Fabuła-Chybie".

Od 1976 do 1985 roku uprawiał zawodowo fotografię w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. W 1985 r. w Filii Politechniki Łódzkiej utworzył Pracownię Wideo, gdzie realizuje filmy dokumentalne i naukowe. W latach 1979-1992 był członkiem Zarządu Federacji Amatorskich Klubów Filmowych. Od 1989r. członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich (sekcja fabularna). Jako stypendysta Komitetu Kinematografii w 1991 roku zrealizował pełnometrażowy film fabularny "Bliscy i oddaleni". Był prezesem AKF "Klaps" od 1969 roku, w latach 1989-1993 pełnił także funkcję v-ce prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego w Katowicach.

Od roku 1993 był komisarzem (założonej przez siebie) akademickiej Galerii „3-2-0”w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Jako inicjator dokumentacji (przygotowanej na prośbę K. Kieślowskiego, noszącej tytuł: „Kolejna próba ukierunkowania. Z pamiętnika wiejskiego działacza kultury”) i pierwowzór „Amatora” z filmu Krzysztofa Kieślowskiego, w 1999 roku wystąpił i współpracował przy realizacji filmu Krzysztofa Wierzbickiego: „Kieślowski i jego amator”.

Zmarł 10 października 2013 w Bielsku-Białej