ul. Puławska 61
02-595 Warszawa

 

Województwo Małopolskie, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłaszają otwarty konkurs na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”, zwany dalej Konkursem.

Celem Konkursu jest przyznawanie nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej poprzez wyłonienie najciekawszych scenariuszy filmowych związanych z Małopolską tematyką lub miejscem akcji.

Realizacja Konkursu przyczynić się ma do promocji regionu, uaktywnienia środowisk twórczych oraz docenienia i nagrodzenia oryginalnego, filmowego sposobu widzenia Małopolski – ludzi, miejsc i opowieści.

Fundatorami nagród w konkursie na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”, zwanego dalej Konkursem są: Województwo Małopolskie, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Nagrody w konkursie „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” przyznawane są twórcom najlepszych scenariuszy filmowych tematyką lub miejscem akcji związanych z Małopolską.

 

:: TRZY KORONY  - MAŁOPOLSKA NAGRODA FILMOWA ::

 

źródło: Biuletyny Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego