ul. Puławska 61
02-595 Warszawa

Workshop odbędzie się w dniach 24.08 - 01.09. 2019. Jest to szansa dla młodych twórców filmowych,żeby stać się częścią wspólnoty UNICA.
Zainteresowani powinni mieć od 18 do 25 lat. Zapraszamy młodych raczej niezwiązanych ze szkołami filmowymi (ci maja już w jakiś sposób ukształtowany swój warsztat autorski)
. UNICA pokrywa połowę kosztów karty kongresowej (około 90 Euro) drugą połowę pokrywa kraj wysyłający kandydata albo on  sam
. Koszty dojazdu pokrywa uczestnik albo kraj wysyłający
. UNICA pokrywa koszty pobytu (nocleg, wyżywienie)
. Zajęcia prowadzą Dylan i Lazlo , bliźniacy, twórcy filmowi, właściciele własnej firmy produkcyjnej www.dyzlo.film.nl
. Młodzi autorzy powinni zabrać ze sobą kamerę z laptopem i oprogramowaniem.
 
 Workshop dotyczy zaproszenia do Holandii. Zgłoszenia do 28 lutego!!!